Vissen

Vissen

De vele wateren in beide natuurparken lenen zich bij uitstek om te vissen. Voor het vissen in alle wateren in Luxemburg is een visvergunning verplicht. De wateren zijn onderverdeeld in binnenwateren en grenswateren en hiervoor zijn verschillende visvergunningen nodig.

Met uitzondering van het Obersauerstuwmeer en de Mittelsauer worden alle binnenwateren particulier verpacht en naast de visvergunning is hier ook toestemming van de verpachter vereist. Om op het Obersauerstuwmeer te vissen volstaat de visvergunning. Voor de grenswateren (Our) is ook alleen een visvergunning nodig.

Visvergunningen zijn hier verkrijgbaar.

Een overzicht van de visregels is te vinden op de website van het waterbeheer onder www.waasser.lu