Waterverdrag

Waterverdrag

Het waterverdrag, dat de bescherming van het stroomgebied betreft, is een overeenkomst die oorspronkelijk in deze vorm uit België afkomstig is. Alle belanghebbenden (particulieren, overheid en ondernemers) wisselen als gelijkwaardige gesprekspartners informatie uit.

Een groot pluspunt zijn de korte lijnen naar de mensen uit de praktijk, het beheer en de politiek. Het vertrouwelijke overlegkader maakt het mogelijk het overkoepelend belang in het oog te houden en gezamenlijk overeenstemming te bereiken.

Het riviercomité van het waterverdrag vergadert minstens éénmaal per jaar en is een openbare vergadering voor alle partijen die bij de waterbescherming betrokken zijn. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie uitgewisseld, nieuwe ideeën aangebracht en elke drie jaar de vertegenwoordigers van het algemeen bestuur benoemd. Verder kunnen hier werkgroepen voor bepaalde onderwerpen worden opgericht.

Het algemeen bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, een vertegenwoordiger van het natuurpark en nog vijf vertegenwoordigers van relevante publieke domeinen (vaak vertegenwoordigers van de regionale besturen).

Aan het begin van het project (2006) werd een programma met maatregelen voor diverse onderwerpen vastgesteld en voor ruim 85 procent uitgevoerd (2008-2011). Tegenwoordig bestaat het werk uit de voortzetting van diverse maatregelen, maar er zijn ook actuele onderwerpen zoals ondersteuning bij de uitvoering van de drinkwaterverordening en technische maatregelen voor renaturering en habitat-verbetering.

De actuele bezigheden bestaan onder meer uit de bestrijding van de invasieve berenklauw, een uitheemse plant, de ondersteuning van de gemeenten bij het pesticidenvrije onderhoud van hun groenzones, veel bewustmakingscampagnes voor volwassenen en kinderen omtrent water maar ook medewerking aan nationale of andere lokale natuurbeschermingsprojecten…

De financiering is geregeld in een overeenkomst en wordt gedragen door het Natuurpark Öewersauer en het ministerie van Milieu. De gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in het natuurpark betalen per inwoner een onkostenvergoeding.

Links/downloads :

Other projects