Klimaatpact

Klimaatpact

Sinds de ondertekening van het klimaatpact in 2013 zetten de gemeenten in Natuurpark Öewersauer zich in voor klimaatbescherming. Via gemeenschappelijke doelstellingen werken de vijf gemeenten op verschillende gebieden aan de uitvoering van concrete maatregelen op het vlak van klimaatbescherming. De gemeenten willen het voorbeeld geven in woord en daad. Samen kan het potentieel van de regio beter worden benut. Alleen met nieuwe ideeën en innovatieve werkwijzen zal het potentieel volledig benut kunnen worden.

Other projects