LAKU

LAKU

In 2015 werd LAKU, de landbouwcoöperatie Obersauer, opgericht door de drie partners SEBES, Natuurpark Öewersauer en de landbouwers in de regio. Samen streven zij ernaar de landbouwgrond in overeenstemming met het waterverdrag te benutten zonder economische nadelen voor de sector. Doordat vier landbouwers uit de regio door de gezamenlijke leden worden gekozen om in het algemeen bestuur te zetelen, is er een directe link met de praktijk en acceptatie door medelandbouwers. Verder bestaat het algemeen bestuur uit twee vertegenwoordigers van SEBES en twee van het natuurpark. De activiteiten, die zijn terug te vinden in het jaarlijkse werkprogramma, zijn er via diverse niveaus op gericht om landbouw te beoefenen in overeenstemming met het waterverdrag: kennisvergaring en de daarmee verbonden bewustmaking en innovatieve vooruitgang van bedrijven worden onder meer bereikt door veldproeven met vanggewassen, bodemverdichting of onkruidmanagement zonder onkruidverdelgingsmiddelen, maar ook door talrijke bezoeken ter plaatse en bijscholingsbijeenkomsten. De praktische omzetting van deze toekomstgerichte landbouw wordt mede mogelijk gemaakt dankzij technische maatregelen. Er wordt geprobeerd naar gestreeefd de landbouwers niet op te zadelen met extra kosten van bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding met behulp van de eggen- of schoffelmachine.

Contact:

Alle info is te vinden op de LAKU-website.

Links/downloads :

Other projects