Naturparkschoul

Naturparkschoul

Kinderen zijn de besluitvormers en verantwoordelijken van morgen! Om de opgroeiende generaties een milieubewuste en duurzamere manier van leven bij te brengen, heeft het natuurpark tot doel om kinderen van kleins af aan de mogelijkheid te geven hun omgeving en het regionale karakter te ontdekken, ervaren en begrijpen.

Het project ging in 2012 van start met de oprichting van de ‘Naturparkschoul’ (natuurparkschool). Het natuurbeheer, Natuurpark Öewersauer en de scholen in de regio werkten samen om op regelmatige basis natuur- en duurzaamheidsonderwerpen in de klas te behandelen. Het in 2018 in het leven geroepen LEADER-project sluit hier precies bij aan. In samenwerking met de natuurparken Müllerthal en Our wordt de ‘Naturparkschoul’ uitgebreid met de twee LEADER-regio’s Éislek en Müllerthal.

Het doel van het project is de omzetting van de nationale strategie ter educatie van duurzame ontwikkeling (BNE) op regionaal niveau. In samenwerking met het onderwijspersoneel van de basisscholen in de regio worden aansluitend op het lesprogramma en rekening houdend met onderwerpen die van belang zijn voor het natuurpark diverse lesprogramma’s uitgewerkt en in de lessen opgenomen.

Other projects