Netwerk van natuurparken in de macroregio

Netwerk van natuurparken in de macroregio

“Netwerk van natuurparken in de macroregio” is een Interreg-project dat mede werd gefinancierd door Europese fondsen. Het is een samenwerkingsproject op het niveau van de macroregio. Het heeft onder meer tot doel de samenwerking tussen de natuurparken te verbeteren en deze als toeristische en culturele trekpleisters in te richten.

Het netwerk bestaat thans uit negen leden, die met hun expertise en kennis bijdragen aan de ontwikkeling van de natuurparken.

In het kader van dit project zijn reeds talrijke concrete maatregelen genomen: bijscholing van het technisch personeel voor een gedifferentieerd beheer van het openbaar groen, geocaching-geogames, historisch erfgoed van de conflicten in de macroregio en natuurparken (‘herdenkingsruimte’), milieueducatie, toegankelijk toerisme, enz.

Other projects