Wetenschappelijk werk, expertises en publicaties

Wetenschappelijk werk, expertises en publicaties

Het wetenschappelijk personeel van het natuurpark is regelmatig betrokken bij studies, karteringen, onderzoeksprojecten en ander onderzoek. Hun kennis wordt herhaaldelijk verwerkt in deskundigenrapporten – voor overheden, gemeenten of andere belangengroepen. Hun aanwezigheid in het gebied stimuleert ook de ontdekking van zeldzame of interessante soorten, en de nieuwe vondsten worden regelmatig opgenomen in wetenschappelijke publicaties. De verantwoordelijken van het Biologisch Station zijn tevens wetenschappelijk medewerkers van het Museum voor Natuurgeschiedenis en leden van het “Observatoire de l’environnement naturel”.

Hieronder volgen enkele voorbeeldpublicaties.

Other projects