Geschiedenis

Al sinds 1950 werd er in het kader van de aanleg van de stuwdam gesproken over de oprichting van een ‘nationaal park’ oftewel een ‘natuurpark’.

Na enkele mislukte pogingen werd met de oprichting van het gemeentesyndicaat SYCOPAN in 1989 een beslissende eerste stap gezet.

SYCOPAN heeft als gesprekspartner in de regio het natuurpark mede vormgegeven, bijgedragen aan de ontwikkeling van de natuurparkwet in 1993 en eerste projecten in de regio en voor het natuurpark gelanceerd.

Na een lange aanloopfase met een ‘étude préparatoire’ (voorbereidende studie), een ‘étude détaillée’ (detailstudie), thematische werkgroepen, informatiebijeenkomsten en de publicatie van de plannen werd Natuurpark Öewersauer op 6 april 1999 als het eerste Luxemburgse natuurpark officieel voor tien jaar opgericht. Halverwege de jaren negentig kreeg het natuurparkbeheer na renovatie van de oude lakenfabriek in Esch-Sauer een vaste locatie: het natuurparkcentrum.

Het wettelijk kader wordt gevormd door een overeenkomst tussen de staat Luxemburg en de gemeenten die in het natuurpark liggen. Deze overeenkomst werd voor het laatst in 2016 opnieuw met tien jaar verlengd. Het natuurpark valt onder de bevoegdheid van het ministerie van Energie en Ruimtelijke Ordening.

In 2010 werden de activiteiten van het Natuurpark Öewersauer bekroond met de EDEN-prijs (European Destination of Excellence).

Na een gemeentefusie vanaf 2012 en 2016 bestrijkt het natuurpark nu vijf gemeenten.

In 2019 viert het Natuurpark Öewersauer zijn 20-jarig jubileum.

In januari 2020 begon het toelatingsproces voor de gemeente van Goesdorf’s toegang tot het Natuurpark Öewersauer.

RS1833_BarrageEsch_Mauerganz plusKran_theoMey_170358-hpr
Duchfabrik-pdt restauration4
Visite Naturpark Uewersauer;
edenpreis
RS8198_03102019CaroLineM_88A0478110478-lpr
Photo: Caroline Martin
Photo: Caroline Martin
previous arrow
next arrow