Taken

Doelstellingen van een natuurpark

Het is een permanente uitdaging om voor de ontwikkeling van een landelijke regio te zorgen en daarbij tegelijkertijd rekening te houden met het natuurlijke en culturele potentieel en de wijze waarop dit kan worden benut. Dit vormt precies de uitdaging van een natuurpark. Met de kaderwetgeving van 10 augustus 1993 werd in Luxemburg de mogelijkheid gecreëerd om natuurparken op te richten en deze in te zetten als hefboom voor de ontwikkeling van het platteland. De wet regelt alle basisdoelstellingen waaraan een natuurpark moet voldoen:

  1. Het eigen karakter en de diversiteit van de natuurlijke omgeving, flora en fauna in stand houden/herstellen
  2. De lucht-, water- en grondkwaliteit waarborgen
  3. Het cultureel erfgoed in stand houden en benutten
  4. Duurzame ontwikkeling stimuleren
  5. Toerisme en recreatie stimuleren

Natuurpark van de Boven-Sûre

Het Boven-Sûre stuwmeer, het hart van de regio, voorziet ongeveer 80 procent van de gehele Luxemburgse bevolking van drinkwater en trekt bovendien talrijke bezoekers. Het uitgangspunt van het natuurpark is: de regionale ontwikkeling op duurzame wijze bevorderen en tegelijkertijd zorgdragen voor het water!

Hiervoor zijn zeven actiegebieden gedefinieerd: coördinatie en netwerkvorming, natuur- en landschapsbescherming, milieuvoorlichting, regionale marketing, toerisme, cultuur en landbouw.

Er wordt veel belang gehecht aan de samenwerking tussen de verschillende nationale, regionale en lokale niveaus (zoals ministeries, gemeenten, natuurparkbewoners, enz.).

Dit houdt concreet in dat het natuurpark, al naar gelang het project, zeer uiteenlopende taken vervult en daarvoor ook de aanpak verschillend zal zijn. Zo zijn er projecten waarvoor het natuurpark exclusief bevoegd is (ontwikkeling, financiering, uitvoering, beheer). Bij andere projecten heeft het park een adviserende rol, terwijl een andere structuur of vereniging voor de uitvoering zorgt. Bij weer andere activiteiten probeert het natuurpark ideeën en betrokkenen te coördineren, om het project efficiënt uit te voeren en de regio naar buiten toe coherent te presenteren. Het natuurpark kan ook als moderator, spreekbuis, projectontwikkelaar, contactpunt en dergelijke fungeren.