De stuwmeer

De stuwmeer

Het stuwmeer levert niet alleen drinkwater en elektriciteit, maar is ook een erg populair recreatiegebied. Dankzij de steile, beboste hellingen, die vaak helemaal tot aan de oever lopen, oogt het landschap bijzonder natuurlijk en ongerept.

De omgeving biedt veelzijdige, duurzame toeristische en recreatieve voorzieningen en nodigt uit om het landschap en de natuur te verkennen. Met het oog op de bescherming van het drinkwater zijn er echter enkele regels en verbodsbepalingen die in acht moeten worden genomen als men de streek wil bezoeken.

Op de stranden

Het is verboden overal rond het meer vuur te maken!
Er zijn permanent geïnstalleerde barbecues beschikbaar op het strand “Fuussefeld”.

Muziek luisteren op de stranden is alleen toegestaan met een koptelefoon!

Neem uw afval mee terug of deponeer het in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Wildkamperen is in heel Luxemburg verboden – dus ook op de stranden van het stuwmeer.

Honden zijn niet toegestaan op de grasvelden rond het stuwmeer.

De stranden mogen alleen worden gebruikt tussen 7:00-23:00 uur.

In de beschermingszones

Om het drinkwater te beschermen is het meer in zones opgedeeld (zie onderstaande kaart):

In de beschermingszone 2b, die zich uitstrekt van Lultzhausen richting België, zijn recreatie- en watersportactiviteiten toegestaan, op voorwaarde dat er geen motor wordt gebruikt. Uitzonderingen zijn het gebied rond Pont Misère en het gebied achter de voormuur van Bavigne (nadere informatie hierover is te vinden in de respectieve gemeentelijke verordeningen).

In de beschermingszones 1 en 2a, die zich uitstrekken van de stuwdamwand bij Esch-sur-Sûre tot Lultzhausen, zijn alle recreatieve activiteiten verboden (met uitzondering van de bewegwijzerde wandelpaden).

Alle gedetailleerde informatie over gedragsregels, locaties en parkeren vindt u hier:

www.visit-stausei.lu
  • Beschermingszone 1 (directe oppervlakte van de wateronttrekking)
  • Beschermingszone 2a
  • Beschermingszone 2b