D‘Naturparken zu Lëtzebuerg – (een) Insekteräich

D‘Naturparken zu Lëtzebuerg – (een) Insekteräich

De biodiversiteit van insecten neemt wereldwijd snel af. Om deze achteruitgang van de insectenstand tegen te gaan, starten de drie natuurparken gezamenlijk een project ter bescherming van insecten, dat wordt gefinancierd door het milieubeschermingsfonds van het ministerie van Milieu.

De voornaamste oorzaak van het uitsterven van insecten is de invloed van de mens op geschikte habitats. Daarom is het doel van dit project bewustmaking en uitvoering van breed opgezette maatregelen ter bescherming van insecten. Aangezien selectieve maatregelen in beschermde gebieden niet ver genoeg gaan, is het ook van belang maatregelen te bevorderen in diverse gebieden buiten beschermde gebieden, zoals wegbermen, groenstroken of tuinen. Succes op het gebied van insectenbescherming kan alleen worden bereikt door middel van een alomvattend project dat een zo breed mogelijk effect heeft. Daarom worden verschillende belanghebbenden (waaronder gemeenten, wegbeheerders, landbouwers, het grote publiek en handelsondernemingen) in de regio bij de zaak betrokken om hen bewust te maken van de problematiek, hen te adviseren en met hen samen te werken om gerichte maatregelen te nemen.

Voorts is een grootschalig en langdurig monitoringnetwerk gepland om over een solide gegevensbasis te beschikken waarmee gerichte beschermingsstrategieën kunnen worden ontwikkeld en het succes van de tenuitvoerlegging wetenschappelijk kan worden gedocumenteerd.

Other projects