Last Mile

Last Mile

Natuurpark Öewersauer bekommert zich samen met Natuurpark Our om de mobiliteit in de Éislek. In het kader van het Interreg Europe Programma neemt natuurpark Öewersauer deel aan het project “Last Mile”. Dit houdt in dat het de komende jaren werkt aan flexibele en duurzame vervoersoplossingen voor eindgebruikers – inwoners en toeristen – in de Éislek.

Het doel van dit project is om door middel van gedachtewisselingen met diverse regio’s in heel Europa in de regio’s flexibele vervoerssystemen (FTS) te vinden, die, rekening houdend met de behoefte, zowel voldoen aan de vraag van toeristen als van inwoners. Centraal staan plattelandsregio’s met een toeristisch karakter. Het is de bedoeling om duurzame vervoerssystemen te bevorderen en daardoor individueel, gemotoriseerd verkeer te verminderen. Daarnaast heeft dit een positief effect op de zelfstandigheid van personen met een beperkte mobiliteit (gehandicapten, ouderen, etc.).

Afhankelijk van welke soort FTS wordt toegepast, kan ook de economie van de regio profiteren. Het is van bijzonder groot belang om bij de tenuitvoerlegging van nieuwe FTS rekening te houden met bestaande mobiliteitsvormen en deze eventueel in de toekomstige projecten op te nemen.

Other projects